Sponsorer

Sponsorer

Guldsponsor

Häradssparbanken

Harryssons Golv & Färg

BIM- Byggenteprenad i Mönsterås

Silversponsor

Pappers avd 24

RW-elservice

Balzar Beskow

Alvinssons

Anonym sponsor 1 st

 

Brons/stolsponsor

Helena och Ulf Gunnarsson

Per-Bertil Wessel

Torbjörn Ekstrand

Tovent AB

Karlbergs måleri

Konsum Mönsterås

Birgitta Persson

Thomas Davidsson

Thomas Hall

Per Wallén och Elisabeth Sköld

Södra Cell Mönsterås

Oscar Mörstam

 

Sponsorer

Vi erbjuder ett antal olika sponsorsteg för dig som vill stötta oss i

upprustning av bion och utvecklande av verksamheten.

 

Guldsponsor – Belopp diskuteras fram. Ger er möjlighet att synas på

hemsida, skyltning, tillgång till bion en hel dag samt ett antal biobiljetter.

 

Silversponsor – 10 000 kr. Ger er möjlighet att synas på hemsida,

skyltning, tillgång till bion en halv dag samt 10 biobiljetter.

 

Stolsponsor – 2500 kr. Få ditt namn visat på en skärm i bioentrén.

 

Mönsteråsbions vänner – 500 kr som stöd till biografens verksamhet.

 

Sponsringen kan såklart innebära tjänster, material eller andra saker som ni som privatperson eller företag kan stötta oss med.

 

Tag kontakt med oss för mer detaljer på epost:info@monsterasbio.se

Ordförande Thomas Hall nås kvällstid via 0499-13173

Är du nykterist, gå gärna med i vår förening IOGT‐NTO. Vi söker dig med

idéer om olika drogfria aktiviteter.

MönsteråsBions Vänner

 

Som medlem i Mönsterås Bions Vänner bidrar du till driften och underhållet av bion.

Medlemskapet i Mönsteråsbions vänner kostar 500 kr. För att bli medlem betalar du 500 kr till BG 831-0955. Ange namn och e-post eller telefonnummer i meddelanderaden.

 

Gå en betala för två!

Du kan också stödja oss genom att betala dubbelt biljettpris när du besöker oss. Gå en betala för två helt enkelt.